1.10. MEĐUNARODNI DAN STARIJIH OSOBA

Međunarodni dan starijih osoba proglasila je Glavna skupština UN-a 14.12.1990. i obilježava se svake godine od 1991. Obilježavanjem ovog dana želi se potaknuti države da starijim članovima osiguraju zadovoljenje njihovih potreba i omogući sudjelovanje u društvu u skladu sa svojim fizičkim i intelektualnim potencijalom. Da su starije osobe važni članovi našeg društva govori i rezolucija sa preko 20 naputaka, ali prema njoj barem da im se omogući:
– dostojanstvo i siguran život – sa svojom mirovinom
– zaštita zdravlja – plaćanje lijekova od pola mirovine?
– pravo na rad – novine se događaju, ali ne na zadovoljavajućoj razini.
Kriza testira humano društvo – obitelji u potrebi moraju biti prve na listi prioriteta čitavog sustava kako na državnoj tako i na lokalnoj razini. Milijuni građana su na rubu gladi, a ljetovanje si može priuštiti 20% umirovljenika, a polovina umirovljenika nije vidjelo more više od 10 godina.
Svim dragim umirovljenicima u domovima , ali i šire želim sretan, zdrav i dug život uz obilje Božjeg blagoslova.
Pitam se, pitam? Kako gladan preživjeti, a zdravo se hraniti.
Vjera bez djela mrtva je u sebi!
Budi human – budi čovjek
“Stojim kao i ostali, čekamo svoj red,
Prema zemlji spušten nam pogled,
Ne od sramote što gledaju nas drugi,
Već zbog tuge jer redovi su dugi…
I onda se pitam koja smo mi klasa,
Jer nitko nas ne primijeti osim kad se glasa,
I svi bi onda htjeli na vrhu vlasti biti,
Ali treba znati gladnog nahraniti…
Nisu obećanja to što gladne hrani,
Nekima su skoro odbrojani dani,
A obećanja stoje i na njih se čeka,
Sve dok tvrda srca ne postanu meka…
I opet u redu čekamo svoj dio,
Iako je skroman ali nam je mio…”