26.06.2023. PODJELA PAKETA ŽIVOTA

I danas veliki red naših korisnika koji nestrpljivo čekaju svoj paket života. Velike vrućine nisu spriječile korisnike da strpljivo čekaju u redu kako bi dobili osnovne potrepštine. Ova svakodnevna slika našeg grada pokazuje koliko ljudi živi u potrebi, koliko je potrebno da svatko od nas pruži malo kako bi se barem na kratko osjećali da nisu ostavljeni od svih. Iz dana u dan redovi su sve dulji, a mi smo ponekad toliko nemoćni jer nemamo dovoljno da ih opskrbimo koliko bi trebalo. Trudimo se , zahvaljujući našim donatorima, da dobiju barem one osnovne potrepštine koje nisu dovoljne za cijeli mjesec.
BUDI HUMAN – BUDI ČOVJEK, JER VJERA BEZ DJELA JE MRTVA U SEBI