DONACIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA OBITELJIMA U SOCIJALNOJ POTREBI

U ova teška vremena čuda se dešavaju, naši dragi sugrađani pokazuju veliku empatiju prema potrebitima.
Naš anonimni donatori iz Briješća donirao nam je široku lepezu prehrambenih proizvode koje će biti ukomponirane u podjelu, kako bi poboljšali kvalitetu života obiteljima u socijalnoj potrebi.
Velika hvala našem dobročinitelju koji gaji veliku empatiju prema obiteljima u socijalnoj potrebi, jer borimo se zajedno protiv siromaštva, a ruka koja daruje može promijeniti svijet na bolje.
Život je dar Božji, činimo dobra djela, širimo ljubav u našim srcima svuda oko nas.
“BUDI HUMAN – BUDI ČOVJEK”
U Osijeku, 03.06.2022.
Predsjednica Udruge: Štefica Čučak