O SIROMAŠTVU ???

SIROMAŠTVO JE NAJGORI OBLIK NASILJE :
U obitelji,
U školi
NA ulici
Starijim osobama iznad 65 godina
Kriza morala nikada nije bila izraženija, obitelj se urušava, a novac postaje idol. Na žalost većina stanovništva je u problemima što staviti na stol gladnoj obitelji i dolazi do mentalnog poremećaja.
Nekada su ljubav,poštenje i dobrota bile na cijeni, a danas nije bitno preko čijih smo osjećaja prešli da bismo dobili što želimo.
Gdje je nestao čovjek, human, odan, pošten,koji zna praštati, tješiti,
savjetovati i pomagati Ako nađete takvu osobu čuvajte je s radošću jer čovjek je velik koliko daje.
Želimo li živjeti u humanijem i pravednijem društvu obitelji u socijalnoj potrebi moraju biti prvi na listi prioriteta čitavog sustava kako na nacionalnoj tako i na lokalnoj razini
Osobe iz javnog i političkog života trebaju stati uz svoj narod i čuti njihove boli,probleme s kojim se nose,jer ne mogu živjeti od ispraznih obećanja.
Gdje je nestao čovjek sa tisuću lica
Nestalo je dobrote osta samo žlica
Gdje je nestao ČOVJEK ..