Rijeka ljubavi i Muzej likovnih umjetnosti zajedno za djecu Osijeka

Duh Božića stigao je i u dvorište osjećkog Muzeja likovnih umjetnosti. Paketi詁 je djeci dijelio Djed Božićnjak, a u prigodnom programu sudjelovao je zbor Isusovačke klasične gimnazije s božićnim pjesmama.