ZAHVALA DUKATU NA VELIKODUŠNOJ DONACIJI

Od sveg srca hvala jer donacija Dukata vrijednija je od zlata. Hvala vam na brizi za siromašne i jadne jer uz vas naša djeca neće biti gladna.
Vaše donacije na djelu usrećuju socijalu cijelu!
Oduvijek je zlatni Dukat bio
Našim srcima vrlo drag i mio
Donacijom svojom svakog osvježava
Svojom gestom dobrotu izražava
Zato hvala na toj zdravoj hrani
Dragom Dukatu i gospodinu Fontani
Našim dobročiniteljicama što rade svakog dana
Velika hvala Kristina, Elena i Snježana
BUDI HUMAN, BUDI ČOVJEK!
Predsjednica udruge: Štefica Čučak