ZAHVALA NAŠEM DRAGOM DONATORU – KONZUMU

Stižu dani sreće, veselja i radosti u humanitarnu udrugu „Rijeka ljubavi“ jer svakoga dana naš dragi donator KONZUM razveseli obitelji u socijalnoj potrebi, tako i danas široka lepeza prehrambenih proizvoda stigla nam je u udrugu. Svakodnevna donacija proizvoda omogućuje nam da našim korisnicima upotpunimo pakete života, kao i podjelu obiteljskog doručka. Mnogim našim obiteljima ovo je jedini izvor hrane, a naš dragi prijatelj uvijek je spreman pomoći.
Kad vjerujemo i vidimo da postoje dobri ljudi koji djelima iskazuju svoju dobrotu, život postaje ljepši, jer dobrota nas povezuje i čini vječno mladima i boljim ljudima.
Toplo se nadamo da će i ostali slijediti humani, plemeniti primjer našeg dragog KONZUMA, jer onaj tko ima ljubavi u sebi uvijek ima nešto i za darivati.