Socijalna samoposluga

ss

pNaziv davatelja potpore:

Europska unija, Europski socijalni fond
Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013. ~ Europski socijalni fond
Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj

Posredničko tijelo razine 1: Ured za Udruge Vlade Republike Hrvatske
Posredničko tijelo razine 2: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
Naziv projekta Socijalna samoposluga
Vrsta potpore: Projektna potpora
Nositelj potpore: Humanitarna Udruga „Rijeka ljubavi“, Osijek J.J. Strossmayera 68, Osijek, Telefon 031 283 417
Kontak osoba: Štefica Čučak, predsjednica udruge
Partneri projekta: Grad Osijek
Trajanje potpore: 12 mjeseci: 29.12.2014. – 28.12.2015
Iznos odobrenih bespovratnih sredstava: 197.703,87 HRK
Zemljopisno područje provedbe: Osječko-baranjska županija,
Cilj potpore: jačanje institucionalnih kapaciteta Udruge povećanjem broja volontera i edukacijom određenog broja kadra te stvaranje preduvjeta za otvaranje socijalne samoposluge u svrhu osnaživanja socijalno-ekonomskog statusa osoba u nepovoljnom položaju.

Aktivnosti:

Provedbom ovog projekta Udruga bi ojačala institucionalne kapacitete povećanjem broja volontera, zapošljavanjem i edukacijom određenog broja kadra koji bi joj omogućili daljnji rad na sličnim projektima u svrhu bolje suradnje sa institucijama socijalne skrbi, drugim humanitarnim udrugama i tijelima vlasti na lokalnoj i državnoj razini u pogledu promocije projekta i humanitarne pomoći. Projektom će biti obuhvaćeno 2.138 krajnjih korisnika (559 obitelji) sa planom povećanja do 2.500 korisnika (700 obitelji) kroz buduće razdoblje.

f

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Radnička cesta 80/V, 10000 Zagreb
Telefon 01 4599 810
info@udruge.vlada.hr
http://udruge.vlada.hr

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
Štrigina 1a, 10000 Zagreb
Telefon 01 2399 100
zaklada@civilnodrustvo.hr
http://zaklada.civilnodrustvo.hr

www.strukturnifondovi.hr