DANAS DRUGI DAN PODJELE UZ INTERVENCIJU HITNE POMOĆI

Danas izuzetno težak dan za humanitarnu udrugu „Rijeka ljubavi“ i za korisnike jer već u jutarnjim satima slila se rijeka ljudi koji su popunili dvorište Udruge invalidi, trudnice, majke s djecom, stari i mladi željno iščekujući paket prehrambenih proizvoda.
Nažalost među njima ima starih, bolesnih, pothranjenih-gladnih tako da se dogodio tužan slučaj. Naš korisnik , invalidna osoba srušio se od iscrpljenosti i velike vrućine. Bili smo u potrebi pozvati Hitnu pomoć koja se odmah odazvala i intervenirala . Pregledali su našeg korisnika, pružili mu pomoć i konstatirali da je isti zbog visoke temperature i pothranjenosti izgubio svijest i srušio se.
Želja nam je i cilj, a vjerujemo svima da takvi slučajevi ne bi se smjeli događati u našem lijepom Gradu i molimo sve građane da se konačno s riječi pređe na djela.
Vaša „Rijeka ljubavi“ s ljubavlju

U Osijeku, 12.06.2019.
Predsjednica udruge: Štefica Čučak