Danas su nas ugodno iznenadili iz auto škole “Sunce”

Danas su nas ugodno iznenadili iz auto škole “Sunce” sa bogatom donacijom jaja za obitelji u socijalnoj potrebi.
Zahvaljujemo na suosjećanju za obitelji u socijalnoj potrebi.
“Dobro se dobrim uvijek vraća.”

U Osijeku, 09.11.2017.
Predsjednica udruge: Štefica Čučak