DONACIJA 31.08.2017.

Na radost humanitarne udruge Rijeka ljubavi i naših korisnika obitelji u socijalnoj potrebi posjetila nas je naša stalna anonimna donatorica koja je darivala prehrambene proizvode.

Zahvaljujemo joj od srca “dobro se dobrim uvijek vraća”.

U Osijeku, 31.08.2017.
Predsjednica udruge: Štefica Čučak