DONACIJA GRAĐANA GRADSKE ČETVRTI JUG 2

Građani gradske četvrti ” JUG 2 ” naše najsiromašnije četvrti u “Konzum “-u su sakupili tri velike kutije prehrambenih proizvoda kojima ćemo popuniti police naše socijalne samoposluge. Hvala svim našim sugrađanima koji odvajajući od sebe pomažu obiteljima u socijalnoj potrebi jer ruka koja daruje može promijeniti svijet na bolje. “Dobro se sa dobrim uvijek vraća !” <3

Vaša „Rijeka ljubavi“ s ljubavlju

U Osijeku, 14.03.2019.
Predsjednica udruge: Štefica Čučak