Donacija kuhanog graha i 2 kg prasetine

Na veliku radost humanitarne udruge Rijeke ljubavi i obitelji u socijalnoj potrebi ugodno su nas iznenadili 12.11.2017. (nedjelja) dragi donatori Aleksandar i Ljiljana iz Vladislavaca sa donacijom kuhanog graha i 2 kg prasetine koju smo odmah podijelili u pet obitelji u socijalnoj potrebi.

Veliko hvala našim donatorima, dobro je činiti dobro.

U Osijeku, 13.11.2017.
Predsjednica udruge: Štefica Čučak