DONACIJA PREHRAMBENIH PROIZVODA KRKA-FARMA D.O.O.

Na veliku radost humanitarne udruge „Rijeke ljubavi“ i obitelji u socijalnoj potrebi danas su nas ugodno iznenadili svojom posjetom djelatnici Krka-Farma d.o.o. sa vrijednom donacijom prehrambenih proizvoda. Bilo je tu ulja, brašna, šećera, mlijeka, tjesta i ostalih proizvoda.
Red naših korisnika koji su čekali „paket života“ a među njima i djeca s radošću su ih pozdravila jer su nam uljepšali dan sa svojom donacijom uz obećanje da će i dalje nastojati pomagati u skladu sa svojim mogućnostima.
Djelatnici Krka-Farme d.o.o. uručili su nekim korisnicima mlijeko, čokolino i ostale proizvode, a Udruga je tom prigodom djelatnicima u znak pažnje uručila Zahvalnicu.
Neizmjerno smo sretni jer nismo zaboravljeni i naše obitelji u socijalnoj potrebi bar na kratko su zbrinute što je znak da ima nade za nas i da ne živimo od danas do sutra.
Neka dragi Bog blagoslovi sve djelatnik Krka-Farma d.o.o. jer tko ima ljubavi u srcu uvijek ima nešto za darivati.

U Osijeku, 13.04.2018.
Predsjednica udruge: Štefica Čučak