DONACIJA ŠIROKE LEPEZE GAVRILOVIĆEVIH PROIZVODA ZA OBITELJI U SOCIJALNOJ POTREBI

Mnogi naši donatori otvorili su svoja plemenita i humana srca kako bi obiteljima u socijalnoj potrebi uljepšali nadolazeći kršćanski blagdan Božić.
Tako nam je danas naš donator iz Njemačke gospodin Brucker Michael Georg donirao je široku lepezu Gavrilovićevih proizvoda kako bi obogatio blagdanski stol našim korisnicima u socijalnoj potrebi.
Udruga mu je tom prigodom uručila zahvalnicu za njegovo veliko i plemenito srce i iskazanu empatiju prema potrebitima..
Zahvaljujemo se našem donatoru na pokazanom suosjećaju prema obiteljima u socijalnoj potrebi, jer tko ima ljubavi u sebi uvijek ima nešto za darivati.
Dopusti da se Božić dogodi u tvom srcu, da se ljubav rodi svaki dan iznova, jer Božić postaje vidljiv u svakoj ljubavi među ljudima!

U Osijeku, 24.12.2019.
Predsjednica udruge: Štefica Čučak