DRUGI DAN PODJELE „PAKETA ŽIVOTA“ OBITELJIMA U SOCIJALNOJ POTREBI

Redovi korisnika obitelji u socijalnoj potrebi se nastavljaju, donacije kao što se vidi pomalo stižu.
Sredstva i donacije naših dobročinitelja uključili smo u podjelu da bi što više naših korisnika dobili svoje željene pakete života, zato molimo sve naše građane, trgovačke lance, OPG-ve i ostale ljude dobre volje da se uključe u humanitarni lanac dobrote i pokažu svoju socijalnu osjetljivost prema potrebitima..
Usporedo sa podjelom paketa života i danas smo našim starim, nemoćnim i bolesnim korisnicima vozili pakete u njihove domove.
Udruga će vršiti podjelu paketa života svakoga radnog dana od 10:00 do 13:00 sati.
Život je dar Božji, činim dobra djela, širimo ljubav u našim srcima svuda oko nas.
Dopusti da se Božić dogodi u tvom srcu, da se ljubav rodi svaki dan iznova, jer Božić postaje vidljiv u svakoj ljubavi među ljudima!
Vaša „Rijeka ljubavi“ s ljubavlju

U Osijeku, 19.12.2019.
Predsjednica udruge: Štefica Čučak