EDUKACIJA NAŠIH VOLONTERA

S radošću Vas obavještavamo da je Humanitarna udruga „Rijeka ljubavi“ organizirala dvodnevno Stručno usavršavanje iz područja volonterskog manadžmenta za volontere udruge i članove projektnog tima u sklopu projekta „Ublažavanje siromaštva na području Grada Osijeka podjelom paketa života i osnovne materijalne pomoći“, u sklopu operacije Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza 2. u organizaciji Volonterskog centra iz Osijeka, Stjepana Radića 16, koji ima višegodišnje iskustvo u edukaciji volonterskih timova. Radionica uključuje unaprjeđivanje znanja i osnovnih vještina važnih za volontiranje i pripremu sudionika za volontiranje u udruzi. Ova projektna aktivnost vrlo je važna za naše volontere, koji će putem edukacije spoznati dobrobiti i vrijednosti volonterstva, upoznati se s etičkim kodeksom volontiranja i zakonskom regulativom iz područja volonterstva. Motivacija volontera bitan je čimbenik cijelog procesa kao i komunikacijske vještine, te osjećaj humanosti koji volonteri moraju izgraditi da bi uspješno obavljali volonterski posao s ljubavlju i brigom za korisnike u socijalnoj potrebi. Humanitarna udruga „ Rijeka ljubavi“ brine o svim svojim korisnicima u socijalnoj potrebi, stoga je i ovo stručno usavršavanje dio procesa kojim se želi poboljšati usluga koju pružamo našim korisnicima, kako bi se dolaskom u našu udrugu osjećali voljenima i zbrinutima.

U Osijeku, 11.07.2018.
Predsjednica udruge: Štefica Čučak