Ivanka Orešković obradovala je našu trudnicu iz obitelji u socijalnoj potrebi s dječjim kolicima

U humanitarnoj udruzi Rijeka ljubavi uvijek lijepa, topla i humana događanja naša sugrađanka Ivanka Orešković obradovala je našu trudnicu iz obitelji u socijalnoj potrebi s dječjim kolicima.

Hvala našoj donatorici na suosjećanju prema obitelji u socijalnoj potrebi. Dobro je činiti dobro.

U Osijeku, 14.12.2017.
Predsjednica udruge: Štefica Čučak