JAVNA OBJAVA

Pozivamo korisnike u socijalnoj potrebi koji su radili na sezonskom poslu branja jabuka u „RABO“ d.o.o. Kneževi Vinogradi , a nisu primili financijsku naknadu, da dođu u Udrugu

PETAK 13.10.2017. u 10 sati

jer dolazi djelatnica tvrtke koja će tom prilikom isplatiti vrijedne
berače.

U Osijeku , 11.10.2017.
Predsjednica Udruge: Štefica Čučak