JAVNA OBJAVA

Danas naši dobročinitelji nesebično darivaju humanitarnu udrugu Rijeku ljubavi i obitelji u socijalnoj potrebi.

Ugodno nas je iznenadila pedagoginja Jasna Kretić Majer iz OŠ „Franjo Krežma“ sa povećom donacijom raznih krušćića i krušnih pripravaka, a povodom obilježavanja Dana kruha.

Velika zahvala učenicima, njihovim roditeljima, djelatnicima i ravnatelju škole na ovoj hvale vrijednoj donaciji koju ćemo podijeliti obiteljima u socijalnoj potrebi prigodom Međunarodnog dana siromaštva (utorak) 17.10.2010. u 10 sati

U Osijeku, 16.10.2017.
Predsjednica udruge: Štefica Čučak