JAVNA OBJAVA

Molimo drage prijatelje, dobročinitelje koji mogu donirati jedno polovno računalo za našeg korisnika u socijalnoj potrebi, samohranog oca s petero djece od kojih jedno dijete boluje od autizma, a računalo mu je potrebno zbog terapije.
Molim Vas ostavite poruku- hvala

U Osijeku, 29.12.2018.
Predsjednica udruge: Štefica Čučak