JAVNA OBJAVA

Dragi naši korisnici i ostali građani imate priliku da iskoristite svoje slobodno vrijeme i da uz to nešto i zaradite. Posao je ugodan, šetnja na zraku
Tvrtka STORA-a je u potrebi za radnicima koji bi dijelili prema svom mjestu prebivališta promidžbene materijale.
Prioritet je područje Osijek ( Retfala, centar ), Višnjevac, Čepin, Ivanovac, Antunovac, Laslovo, Tvrđavica, Podravlje, Sarvaš, Tenja.
Molimo zainteresirane da se jave gospođi Aleksandri Grbić, kontakt mob. 095 379 4388

U Osijeku, 26.04.2019.
Predsjednica udruge: Štefica Čučak