JAVNA OBJAVA

Obavještavamo naše korisnike obitelji u socijalnoj potrebi o projektu Gradskog Crvenog križa Osijek, podjela paketa školske opreme za osnovnoškolce za školsku godinu 2019/2020.
Kategorije su
1. Samci i kućanstva primatelja zajamčene minimalne naknade
2. Samci i kućanstva s raspoloživim dohotkom ispod praga rizika od siromaštva

Svi zainteresirani neka se jave u Crveni križ Osijek, adresa Šetalište Petra Preradovića 6, Osijek, 1. kat, od 21.03.2019. do 05.04.2019., od 8:00 h do 14:00 h radi provjere da li ostvaruju pravo na dobivanje paketa.

U Osijeku, 20.03.2019.
Predsjednica udruge: Štefica Čučak