JAVNA OBJAVA

Humanitarna udruga “Rijeka ljubavi” u potrebi je za muškim volonterom koji ima položenu B kategoriju. Volonter bi obavljao prikupljanje donacije pred istekom roka, slaganje pakete, utovar, istovar i ostale poslove.
Zainteresirani neka se jave na mail rijekaljubavi.os@gmail.com ili neka dođu u Udrugu, Strossmayerova 68, od 10:00 do 12:00 sati.

U Osijeku, 07.07.2020.
Predsjednica udruge: Štefica Čučak