JAVNA OBJAVA

Humanitarna udruga “Rijeka ljubavi” moli svoje korisnike da od subote 17.10.2020. zovu na broj telefona 283-417 u vremenu od 11:00 do 12:00 sati i najave svoj dolazak na podjelu jutarnjeg doručka.
Zbog tekućih poslova i nedostatka volontera nismo u mogućnosti javiti se osim u vremenu od 11:00 do 12:00 sati.
U Osijeku, 15.10.2020.
Predsjednica udruge: Štefica Čučak