JAVNA OBJAVA

Humanitarna udruga Rijeka ljubavi obaviještava korisnike obitelji u socijalnoj potrebi da Udruga neće od 10.10. 2017. do kraja tjedna opsluživati korisnike zbog obveza tekućih poslova, ali primamo donaciju samo u prehrani. Sve aktivnosti s korisnicima nastavljamo 16.10.2017.

U Osijeku, 09.10.2017.
Predsjednica Udruge: Štefica Čučak