JAVNA OBJAVA RADNO VRIJEME HUMANITARNE UDRUGE RIJEKA LJUBAVI

Izvješćujemo naše korisnike da Udruga 02.03.2018. ( petak ) neće raditi sa korisnicima zbog velikih hladnoća
i obilaska terena .
Udruga Rijeka ljubavi nastavlja rad s korisnicima u ponedjeljak 05.03.2018.

U Osijeku, 01.03.2018.
Predsjednica Udruge: Štefica Čučak