JAVNA OBJAVA SAMO ZA KORISNIKE SOCIJALNIH ISKAZNICA

Dragi naši korisnici koji primate pakete života preko socijalnih iskaznica
( butri ) molimo da se obratite kod gospođe Romane Kovačević u Upravni odjel za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo gdje će Vam biti uručena potvrda da ste korisnici socijalne iskaznice.
Naglašavamo da korisnici na socijalne iskaznice bez potvrde neće moći podići svoj „paket života“ za Božić.
Vaša „Rijeka ljubavi“ s ljubavlju

U Osijeku, 10.12.2019.
Predsjednica udruge: Štefica Čučak