LC Osijek Drava sa 208 kg trajnih salama Napoli i Milano

Na veliku radost udruge i naših obitelji u socijalnoj potrebi, naročito djece, stigla je danas LC Osijek Drava sa 208 kg trajnih salama Napoli i Milano, koji će biti dio slatko slanih paketića na radost naših najmlađih.