Nina Krtinić iz Lausanne iz Švicarske donirala je financijsku potporu

Naša donatorica Nina Krtinić iz Lausanne iz Švicarske donirala je financijsku potporu na dan 14.12.2017. u iznosu od 120 CHF.

Veliko hvala našoj donatorici na suosjećanju prema obiteljima u socijalnoj potrebi.

U Osijeku, 15.12.2017.
Predsjednica udruge: Štefica Čučak