OBAVIJEST MEDIJIMA I PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

NA POZIV MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE RH ODRŽANA PREZENTACIJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA SUSTAVA „ KORDON „ , KOJI OSIGURAVA I OMOGUĆAVA IZRAVNO I UČINKOVITO KORIŠTENJE DIGITALNE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU DONIRANJA HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE

Na izravni poziv predstavnicima Humanitarne udruge Rijeka ljubavi iz Osijeka u suglasju s naporima i nastojanjem da se problematici evidentiranja i distribuiranja donirane hrane potrebitom stanovništvu Republike Hrvatske pristupi u skladu s postojećom podzakonskom regulativom, u konferencijskoj dvorani Ministarstva poljoprivrede i šumarstva u Zagrebu u prisustvu državne tajnice gospođe Marije Vučković, pomoćnika ministra doc. dr. sc. Krunoslava Karalića i više istaknutih visokih predstavnika Uprave za hranu, Uprave za veterinarstvo i Informacijskog centra Ministarstva, održana je u srijedu – 08.02.2017. prezentacija i rasprava na temu „UVJETI, KRITERIJI I NAČIN PLANIRANJA, KOORDINIRANJA I UPRAVLJANJA DONIRANJEM HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE u DIGITALNOM OKRUŽENJU „

Posebni značaj tom skupu, pored ostalog, pruža saznanje da se, i u sve potrebnijem i prisutnijem segmentu sustavnog doniranja hrane potrebitima prepoznaje značaj korištenja informacijsko komunikacijske tehnologije i svi prateći benefiti za sve sudionike u tim postupcima.
Jedan od naglasaka na skupu je usvojeno mišljenje da je nužna svekolika pomoć izgradnji digitalnog društva u uvjetima odgovornog i organiziranog promišljanja vlastite budućnosti pod sve većim pritiskom u području brige za potrebite.

Skupu u Ministarstvu su iz Osijeka nazoćili predsjednica Humanitarne udruge Rijeka ljubavi gospođa Štefica Čučak, članovi Udruge gospodin Momir Antić i prof. dr. sc. Ninoslav Novak koji je kao autor i projektant prezentirao funkcionalnost i operativnost informacijskog sustava eSoSaPo (elektronička socijalna samoposluga).

Sve teže stanje glede prikupljanja, zbrinjavanja i opskrbe hranom i higijenskim potrepštinama sve većeg broja stanovništva u potrebi putem raznih organizacijskih oblika socijalnih posluga i samoposluga uspostavljenih u digitalnom okruženju neminovno nameće potrebu izgradnje i korištenja računalom podržanog informacijskog sustava kao podrške tim i takvim naporima.

Sudionicima je u realnom okruženju predstavljen cjelokupni korisnički modul tog informacijskog sustava, koncept i dizajn baze podataka koji zadovoljava sve potrebe, donatora, posrednika, korisnika i volontera koji sudjeluju u tim procesima.

Posebno je istaknuta činjenica da se cjelokupni sustav već više od 12 mjeseci učinkovito koristi za planske, administrativne i izvještajne poslove u Humanitarnoj udruzi Rijeka ljubavi te da su pozitivna saznanja iz proteklog razdoblja jedan od razloga što je projektant tog informacijskog sustava, koji je prvenstveno idejno i izvedbeno bio izgrađen s ciljem minimalizacije napora i maksimaliziranja učinaka u poslovanju s doniranjem i distribuiranjem hrana primateljima u Osijeku, odlučio da po prvi put na ovim prostorima jedan ciljani i funkcionalno problematici manipulacije s doniranom hranom (i drugim entitetima) proglasi JAVNIM DOBROM i bez naknade izvorni kod tog sustava pokloni hrvatskoj javnosti.

Funkcionalnost sustava, aplikativna podrška, podatkovna osnovica, korisničko sučelje i izvještajni moduli izgrađeni su suvremenim alatom i osiguravaju interaktivan pristup putem raznih oblika stolnog i mobilnog računarstva te pomoću razne računalne opreme.

Sustav je prvenstveno i izravno namijenjen volonterima Humanitarne udruge Rijeka ljubavi, a neizravno donatorima, posrednicima i korisnicima, a neke njegove komponente mogu koristiti i određene upravne strukture socijalne skrbi na lokalnoj i državnoj razini što je tijekom prezentacije posebno istaknuto i pohvaljeno.

Sustav je moguće komunikacijski integrirati s postojećim javnim servisima i Informacijskim sustavom – eGrađanin, prostornim i zdravstvenim sustavom te sa službenim sustavom socijalne skrbi RH i sustavom za doniranje hrane temeljenom na odredbama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje.

Korišteni su raspoloživi šifarski sustavi prostornog uređenja – županije, gradovi, općine i ulice. Izrađeni su posebni šifarnici statusa donatora, posrednika i korisnika, artikala, jedinica mjera, zanimanja, zvanja, školskih sprema, posebnih potreba pojedinaca, domaćinstava i vrsta donatora i donacija.

Koriste se posebno atributirani podaci o doniranim artiklima prema izvorima i roku trajanja. Takav pristup zasigurno će još više olakšati i unaprijediti korištenje digitalne tehnologije u području socijalne skrbi, a posebice u društvenoj nadgradnji i udrugama koje na volonterskoj bazi skrbe o sve većem broju korisnika socijalnih posluga. Korisnička inačica sustava eSoSaPO dostupnog u javnom ili privatnom oblaku poslije ovog sastanka i prezentacije nije više samo vizija i daleka želja angažiranih humanitaraca i entuzijasta.

Na kraju uspješne prezentacije istaknuto je kako je postojanje socijalnih potreba i generiranje informacija o korisnicima tih potreba u punom je zamahu, a problem u međuvremenu ne predstavlja manjak korisnika socijalne skrbi, nego višak i trajni rast tih potreba, a time i informacijskog sustava. Tu počinje upravljanje IKT, znanjima i vještinama kao resursom koji je nužan u Digitalnom Društvu.

Naglašeno je i kako se U RH malo investira u IKT i praćenje potreba u socijali. Razlog tomu je nedostatak upravljačkih vještina i znanja, iz čega proizlazi glavno ograničenje tj. nizak stupanj iskorištenosti IKT. Kao temelj razvoja i transformacije hrvatskog društva u društvo temeljeno na znanju mora se koristiti IKT, te za to moraju postojati političke i kadrovske pretpostavke. Stoga se od svih nositelja očekuje puna suradnja i aktivno sudjelovanje u definiranju i usklađivanju sa strateškim smjernicama i standardima, te koordinacijskim aktivnostima u primjeni IKT.
Očekuju se nastavci razgovora i buduće zajedničke aktivnosti…Izvješće sastavio član Udruge prof.dr.sc.Ninoslav Novak