OBAVIJEST O RADNOM VREMENU UDRUGE „RIJEKA LJUBAVI“

Obavještavamo sve korisnike obitelji u socijalnoj potrebi „Rijeka ljubavi“ i ostale građane da je radno vrijeme Udruge: Od ponedjeljaka do petka 09.00 sati – 14.00 sati

Podjela paketa za korisnike
Od ponedjeljka do petka 10.00 sati-13.00 sati

Kontakt telefon za sve korisnike u uredovno vrijeme
031/283-417

Informacija za sve DONATORE za donaciju hrane možemo se prilagoditi Vašem vremenu (mob. 091/2560350)

U Osijek, 27.10.2017.
Predsjednica udruge: Štefica Čučak