OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA ŽENA

Sve je počelo 1909. godine kada su tekstilne radnice tražile bolje uvjete rada, veće plaće i pravo glasa.
1910. godine u Kopenhagenu na inicijativu Klare Cetkin borca za ženska prava održava se prva Međunarodna konferencija Ujedinjenih naroda i službeno se proglašava 1977. godine Međunarodni dan žena i od tada se obilježava širom svijeta.
Žene se moraju izboriti za tri osnovna cilja: svoje mjesto u društvu, radna mjesta i mjesto u obitelji.
Dan žena se obilježava kao simbol ženske borbe za ravnopravnost, a danas bi trebao biti praznik kojim žene slave sve što je postignuto na tom području.
Na žalost služi kao podsjetnik da ravnopravnost i diskriminacija nad ženama postoji, naročito na području rada i zapošljavanja.
U Republici Hrvatskoj ne postoji potpora ženama s djecom kako bi neopterećeno ušle u svijet rada i ne donose se mjere kako bi žene lakše uskladile profesionalni život sa obiteljskim.
Žene starije dobi žive u krajnjem siromaštvu i nakon više od 100 godina ni u jednoj zemlji nije postignuta puna ravnopravnost između žene i muškaraca.
Svim ženama u domovini i iseljeništvu humanitarna udruga „Rijeka ljubavi“ s ljubavlju čestita Međunarodni dan žena i nastavimo ucrtani put borca za ženska prava Klare Cetkin.

U Osijeku, 04.03.2019. Predsjednica udruge: Štefica Čučak