Obilježili smo završetak školske godine

Danas na Trgu A.Starčevića u 17,00 sati Humanitarna udruga Rijeka ljubavi na radost djece iz obitelji u socijalnoj potrebi obilježila je završetak školske godine. Poticaj za ovaj događaj su vrijedne donacije Muller iz poslovnice u Portanovoj, Kanna iz Donjeg Miholjca sa proizvodom čipsa, donacije 504 bočica Lole Kole- Prvog Hrvatskog piva direktorice gđe Maje Bel, Lions klub Osijek – Drava gosp. Robert Suknović, donacijom 208 kg trajne kobasice Napoli i Milano od 300 g i naravno donacija Župana od 500 komada čokolada koji je svoj izostanak opravdao ali je pokazao da su naša djeca željena, voljena i da nisu zaboravljena.

U podjeli su sudjelovali gosti prigodom obilježevanja završetka godine direktor RRA gosp. Stjepan Ribič, direktorica Prvog Hrvatskog piva, gđa Maja Bel, predstavnik Lions kluba Robert Suknović.

Na trgu se okupilo 300-tak djece s roditeljima i podjela je trajala jedan sat. U zabavnom programu učestovala je plesna skupina Shine, gđe Mire Sekereš.
U Osijeku, 22.07.2017 Predjednica udruge Štefica Čučak