OKRUGLI STOL: EKONOMIJA KAO ZNANOST BUDUĆIM AKTIVNOSTIMA “ ZAUSTAVIMO BACANJE HRANE”

Jučer smo imali čast ugostiti naše drage i buduće suradnike s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (EFZG):

Blaženku Knežević, izv. prof. dr. sc.
Blaženku Sukser, univ.bacc.oec.
Petru Škrobot, mag.oec
te Anu Štajcer.

Raspravljajući o temi humanosti, ekonomiji kao znanosti te budućim aktivnostima, održali smo sastanak na temu “Socijalni supermarketi 2016.”
Ovo je projekt kojim se istražuje humanističko-znanstveno područje u vidu poboljšanja humanitarnih aktivnosti i smanjenja siromaštva, a POSEBICE NA ZAUSTAVLJANJE BACANJA HRANE. Vršena su istraživanja diljem Europe te Amerike u kojem se došlo do zaključka da se u Europi na jednog čovjeka baci ona količina kalorija potrebna za pola dnevnog obroka idućeg pojedinca. U Americi je još gora situacija. Svaki Amerikanac baci toliku količinu kalorija koliku bi idući Amerikanac konzumirao u cijelom danu, što znači da svaki Amerikanac baci jedan dnevni obrok!!!

Hoće li Hrvatska u ovim statistikama biti nešto bolja, saznat’ ćemo krajem ovog projekta koji seže u dubinu istraživačkih sposobnosti.

13438915_503126909892796_5006812130546856322_n