OKRUGLI STOL U OKVIRU PROJEKTA „NOVI POČETAK“

Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET u partnerstvu s Društvom za socijalnu podršku u okviru projekta „Novi početak“ organizirala je okrugli stol pod nazivom Socijalne usluge u zajednici izazovi i rješenja u radu s počiniteljima kaznenih i prekršajnih djela, dana 17.06.2020. godine u prostorijama Centra za socijalnu skrb u Osijeku.
Cilj okruglog stola je sa stručnog aspekta doprinijeti učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji osoba u zajednicu nakon izvršenja kazne zatvora.
Projekt će omogućiti i informiranje korisnika o pravima iz područja zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite kao i nizom postojećih socijalnih usluga u zajednici kroz mapu navedenih usluga.
Jedan dio aktivnosti biti će usmjeren na stručnjake i predstavnike pružatelja socijalnih usluga, a humanitarna udruga „Rijeka ljubavi“ već prakticira neko vrijeme resocijalizaciju osoba koje su dobile mjeru društveno korisnog rada za opće dobro jer nam je namjera da pomognemo i na takav način svojim sugrađanima .

U Osijeku, 18.06.2020.
Predsjednica udruge: Štefica Čučak