OTVORENO PISMO – KAKO GLADAN PREŽIVJETI

Poučeni dugogodišnjim iskustvom kao osnivači i suvremenici rada na teritoriju Republike Hrvatske smatramo svojom obvezom da upozorimo na sve negativnosti koje smo zamijetili stupanjem na snagu novog Zakona o Udrugama. Ovom prilikom želimo istaknuti da se kao utemeljitelji i članovi humanitarne Udruge koja se brine o socijalno ugroženim osobama i njihovim obiteljima na čisto amaterskoj osnovi novim Zakonom pretvaramo se u malo poduzeće od općeg interesa i besplatne radne snage.
Stupanjem na snagu novog Zakona udruge se počinju gušiti tako što se zatrpavaju silnim administrativnim poslovima koji zahtijevaju profesionalnu angažiranost različitih struka od ekonomske, pravne, informatičke. Članstvo u udrugama nije u mogućnosti svojim djelovanjem koje dragovoljno i vremenski ograničeno odgovoriti na taj izazov koji zahtijeva profesionalnu angažiranost.
Govorimo iz perspektive jedne humanitarne Udruge koja u svom sastavu ima socijalnu samoposlugu i obavlja djelatnost koja je od posebnog interesa za grad, županiju i državu i koja zahtjeva angažiranost u punom radnom vremenu, a naše članstvo i volonteri nisu u mogućnosti na takav način ispuniti obveze koje su pred njih stavljene.
Nadalje, želimo upozoriti na kaznene odredbe ovog Zakona o udrugama koje propisuju novčane kazne i koje nam se čine pomalo kontradiktorne budući da djeluju destimulirajuće na potencijalno buduće osnivače udruga. Ovim ne želimo reći da mi nismo za uvođenje reda u području djelovanja udruga, ali smatramo, da bi se u udrugama trebala otvoriti radna mjesta da ljudi mogu odgovorno i profesionalno obavljati određene poslove koji su od vitalnog interesa za funkcioniranje udruga. Nije nam jasno odakle zakonodavcu pravo da kažnjava udruge i odgovorne osobe novčanim kaznama za njihovo humano i dragovoljno djelovanje. Ako smatrate da je ta odredba zakona utemeljena, onda bi bilo logično da otvorite radna mjesta pa da zaposlenici imaju svoj prihod pa bi mogli plaćati predviđene kazne ili smatrate da bi trebali prodavati svoju imovinu. Mislimo da ste donijeli propise koji jednostavno otežavaju djelovanje udruga i guše njihovu volju za postojanjem jer ne mogu na amaterskoj razini odgovoriti profesionalnim zahtjevima koji se pred njih postavljaju.
” Stojim kao i ostali, čekamo svoj red,
Prema zemlji spušten nam pogled,
ne od sramote što gledaju nas drugi,
Već zbog tuge jer redovi su dugi…”