PODJELA 500 „PAKETA ŽIVOTA“ ZA 1500 ČLANOVA OBITELJI U SOCIJALNOJ POTREBI ZA MJESEC SIJEČANJ 2021.

Na žalost humanitarna udruga „Rijeka ljubavi“ nije u mogućnosti , a želje su nam bile velike da svih 1000 obitelji budu sretne i zadovoljne sa donacijama odnosno „paketima života“ za ovaj mjesec, međutim uspjeli smo osigurati svega 500 paketa za oko 1500 članova obitelji u socijalnoj potrebi. Sve donacije se pretežno upućuju u područja razorena potresom, tu je i pad gospodarstva uzrokovan pandemijom COVID 19, projekt OP FEAD Faza III nije još realiziran i upitno je kada će, a humanitarna udruga „Rijeka ljubavi“ nije na proračunu ni Grada ni Županije već isključivo ovisi o privatnim donacijama plemenitih, humanih ljudi koji gaje velike empatije prema obiteljima koji žive u siromaštvu.

Uvijek smo pomagali Udrugama koje su u potrebi kao što su Udruga slijepih OBŽ, Udruga gluhih i nagluhih OBŽ, Centar za inkluziju, Sigurnoj kući i ostalima, a naravno uključili smo se i s donacijama za Petrinju, Glinu i ostala područja pogođena potresom. Molimo naše korisnike obitelji u socijalnoj potrebi da budu solidarni i želimo naglasiti da radimo reviziju spiskova korisnika koji primaju pomoć na osnovu osobnih iskaznica. Obaveza je da svaki korisnik koji je upisan po osnovi osobne iskaznice mora donijeti potvrdu o primanjima za sve punoljetne članove u svom kućanstvu do kraja mjeseca, a tko ne dostavi traženu dokumentaciju neće imati pravo na humanitarnu pomoć. Želimo naglasiti da ćemo podjelu „paketa života“ za mjesec siječanj započeti

21.01.2021. od 10:00 do 12:00 sati svakog dana uključujući i subotu do kraja mjeseca

Za sada imamo za podmiriti 500 obitelji odnosno 1500 članova obitelji u socijalnoj potrebi koje će zajedno s „paketom života“ dobiti jutarnji doručak i sve donacije koje dolaze u toku podjele biti će sastavni dio paketa.

Naglašavamo da ćemo dijeliti brojeve i to na način da podijelimo pakete za 25 korisnika koji su se prethodni dan najavili na telefon Udruge 283-417 od 11:00 do 12:00 sati.
Molimo naše korisnike da se i dalje drže socijalne distance, a za red će se kao i uvijek pobrinuti djelatnici PU Osječko-baranjske koji su ponos našega Grada, te su uvijek spremni za pomoć svojim građanima.

Da bi složili „pakete života“ za mjesec siječanj omogućili su nam naši dragi donatori koji nas nikada ne zaboravljaju, ali na žalost neke obitelji ostati će bez paketa života jer donacije su nedovoljne da bi pokrili sve obitelji koje žive u siromaštvu.
Zahvaljujemo svim divnim ljudima koji bez obzira na tešku materijalnu situaciju gaje empatiju prema obiteljima koje žive u siromaštvu i čine čuda, te ne troše isprazne riječi već ih pretvaraju u djela.

Život je dar Božji pa učinimo sve da zajedničkim snagama unesemo radost i omogućimo obiteljima u socijalnoj potrebi puno topline, sreće i veselja, jer ljubav prema potrebitima govori koliko je čovjek velik u svojoj ljudskosti.
I život teče polako dan po dan
U njemu se rijetko ostvaruje san
Svakim danom sve je više tuge
Teško je mislit na sebe a kamoli na druge
Pa ipak svatko od nas snuje snove
Ploveći s rijekom što „Rijeka ljubavi“ se zove

U Osijeku, 19.01.2021. Predsjednica udruge: Štefica Čučak