PODJELA DONACIJE SVJEŽEG KRUHA SPAR HRVATSKA

Za sada je SPAR Hrvatska jedini trgovački lanac koji se uključio u donaciju putem aplikacije i redovito nam donira sviježi, mirisni i ukusni kruh.
Danas smo zahvaljujući donaciji našeg dragog donatora osigurali 30 obitelji sa kruhom i krušnim proizvodima što će uveliko poboljšati kvalitetu življenja obiteljima u socijalnoj potrebi.
Zahvaljujemo trgovačkom lancu SPAR Hrvatska i izuzetno humanom predsjedniku Uprave SPAR Hrvatska gospodinu Helmutu Fenzl na suosjećaju prema obiteljima u socijalnoj potrebi jer iz plemenitog srca izlazi samo dobrota.
Naš dragi donator SPAR Hrvatska prelazi s riječi na djela, jer gladnoga ne treba tješiti već ga nahraniti

U Osijeku, 10.09.2019.
Predsjednica udruge: Štefica Čučak