PODJELA DUKATOVE DONACIJE

U humanitarnoj udruzi Rijeka ljubavi nikada mira uvijek lijepa događanja, a jedno od najljepših stiže od našeg dragog, nezaboravnog u srcu ga nosimo Dukat mliječne industrije Zagreb d.o.o.

Pozivamo naše obitelji u socijalnoj potrebi, a naročito najmlađu populaciju da 24.10.2017. ( utorak) u 10,30 sati na podjelu
1 palete Dolce Double Dream , a udruga će kao i uvijek donirati nešto prehrambenih proizvoda.
Radujemo se vašem dolasku

U Osijeku, 23.10.2017.
Predsjednica udruge: Štefica Čučak