PODJELA MANDARINA UDRUZI “JA kao i TI”

Ovih dana dobili smo veliku donaciju mandarina kako smo i objavili. Osim našim korisnicima dijelili smo i različitim udrugama. Tako smo Centru za pružanje usluga u zajednici Osijek – “JA kao i TI” podijelili veliku količinu mandarina. Kako i nama ljudi doniraju, tako i mi osjećamo potrebu pomagati druge. Nadamo se da će i njihovim korisnicima ove mandarine barem malo zasladiti život, kao i našim korisnicima.