PODJELA OBITELJSKOG DORUČKA OBITELJIMA U SOCIJALNOJ POTREBI

Naši izuzetno vrijedni stalni donatori koji nas redovito i svakodnevno snabdijevaju s hranom pred istekom roka i ovoga puta su nas obradovali sa svojim vrijednim donacijama
– Konzum plus d.o.o. sa svojih 9 poslovnica proglašen „naj-donatorom“
– SPAR Hrvatska koji svakodnevno putem aplikacije Banka hrane donira mirisni i svježi kruh i krušne pripravke
Zahvaljujući njima i danas smo obradovali naše obitelji sa bogatim jutarnjim doručkom.
Život je dar Božji, činimo dobra djela, širimo ljubav u našim srcima svuda oko nas, a zahvaljujući ljudima koji ne troše isprazne riječi već ih pretvaraju u djela naše obitelji u socijalnoj potrebi znaju da nisu zaboravljeni i da su voljeni.
U Osijeku, 28.06.2021.
Predsjednica udruge: Štefica Čučak