PODJELA OBITELJSKOG “JUTARNJEG DORUČKA”

Zahvaljujemo našim korisnicima koji se drže uputa i naputaka i dolaze na podjelu obiteljskog jutarnjeg doručka točno u 10:00 sati, te mirno čekaju na rastojanju jedan od drugoga.
Pridržavanjem uputa svi zajedno dajemo svoj doprinos da se zaraza ne širi dalje.
Danas smo uspjeli podijeliti obiteljski jutarnji doručak za oko 40 obitelji i osigurano je 100 članova obitelji sa prehrambenim proizvodima
Neka dragi Bog blagoslovi dobrotu naših dragih donatora koji nam svakodnevno doniraju prehrambene proizvode i pokazuju veliki suosjećaj prema obiteljima u socijalnoj potrebi:
– Konzumu plus d.o.o. sa svojih 9 poslovnica
– SPAR-u Hrvatska koji svakodnevno putem aplikacije Banka hrane donira mirisni i svježi kruh i krušne pripravke
– Kanaan iz Donjeg Miholjca sa svojim hrskavim čipsom
Apeliramo da se starije osobe koje su u potrebi jave Gradskom društvu Crvenog križa Osijek na broj SOS telefona 031/494-062

U Osijeku, 19.03.2020.
Predsjednica udruge: Štefica Čučak