PODJELA OBITELJSKOG “JUTARNJEG DORUČKA”

Ponosni smo na naše korisnike koji se drže uputa i naputaka u svezi epidemije korona virusa koji vlada našim gradom, te se ispred humanitarne udruge „Rijeka ljubavi“ sakupilo 25 korisnika odmaknuti jedan od drugog .
Korisnike smo na brzinu poslužili sa pojačanim obiteljskim „jutarnjim doručkom“ i osigurali im prehrambene proizvode za par dana.
Podjela se vrši vani, na zraku i naglašavamo da ćemo svaki dan točno u 10:00 sati podijeliti jutarnji doručak kako korisnici ne bi dugo čekali.
Zahvaljujemo našim dragim donatorima što i dalje šalju svoje donacije koje naši korisnici s radošću primaju.

U Osijeku, 16.03.2020.
Predsjednica udruge: Štefica Čučak