Podjela paketa iz soc. samoposluge (od slova A – M )

Danas 21. listopada u Udruzi Rijeka ljubavi dijeli su se prehrambeni paketi i to s početnim slovom prezimena od A do M / nosioci novih socijalnih iskaznica tj.novih Butri GPP-a).

Sutra 22. listopada nastavlja se podjela od slova N do Ž i svi oni koji su danas bili spriječeni da podignu svoj paket…