Posjet Marka Diklića iz Konavala donacijom prehrambenih proizvode

U humanitarnoj udruzi Rijeka ljubavi uvijek se dešavaju lijepa, humana događanja danas 13.12.2017. posjetio nas je Marko Diklić iz Konavala donacijom prehrambenih proizvode za obitelji u socijalnoj potrebi.
Hvala donatoru na suosjećanju za obitelji u socijalnoj potrebi.
Dobro je činiti dobro.
U Osijeku, 13.12.2017.
predsjednica udruge: Štefica Čučak