POSJET RIJEKE LJUBAVI SOCIJALNO UGROŽENIM SAMAČKIM OBITELJIMA

Dana 03.svibnja 2017. djelatnici humanitarne udruge Rijeka ljubavi posjetila je dvije samačke obitelji u socijalnoj potrebi koji nisu u sustavu socijalne skrbi Grada Osijeka, jer prelaze za to predviđeni cenzus od 800 kn. Stoga nemaju socijalnu iskaznicu i ne ulaze u program OP FEAD , ali ih je Udruga uvrstila za podjelu prehrambenih paketa ,a koji se financiraju donacijama naših građana, učenika škola i drugih dobročinitelja (osobe sa primanjima od 805,00 kn do 1500,00 kn uz potvrdu o primanjima i na osobne iskaznice).Radi se o: gđi. Palinkaš Mariji, Osječka 51 iz Josipovca koja prima mirovinu od 940 kn, a nakon svih odbitaka ostaje joj oko 600 kn za život i o gđi. Vangelovski Zorka, Psunjska 26, Osijek koja prima 1086 kn i nakon režija joj ostane oko 300 kn za prehranu, higijenu i dr.Obje žive u nehumanim i nehigijenskim uvjetima.

Naime, dana 13.travnja na peti dan podjele paketa sa hranom koji su se dijelili na osobne iskaznice udrugu Rijeka ljubavi posjetila je ekipa HRT-a u trenucima kada se u ranim jutarnjim satima, a prije podjele uskršnjih “paketa života “stvorila već povelika kolona naših sugrađana u socijalnoj potrebi.Pojedini građani su na temu siromaštva dali intervju te iznijeli svoja razmišljanja i iskustva vezana za preživljavanje i tešku situaciju u kojoj žive.

Projektom FEAD financiranog iz fondova EU I suradnjom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku pokrivamo mjesečno kroz jednu godinu sa paketima prehrambenih proizvoda tkz. “paketa života” 940 obitelji u socijalnoj potrebi / 3500 članova /, ali se broj onih koji su u potrebi svakodnevno povečava. .Kod podjele paketa jedan dan odvajamo i za naše sugrađane i njihove obitelji koji nam donesu potvrde o primanjima od 805,00 kn do 1500,00 kn pa nam se prema našem infomatičkom sustavu broj popeo za još 600 na 1640 obitelji / 5500 članova /,a koji pakete primaju zahvaljujući robnim rezervama i donacijama naših građana, škola, i drugih dobročinitelja. Pitamo se dali netko u ovom Gradu misli na činjenicu kako preživjeti sa samo 805 kuna; tu su i oni koji rade a sa svojim malim plaćama jedva preživljavaju pa nam se i oni javljaju u Udrugu sa zahtjevima za pomoć.Veliki je pritisak ljudi iz naše Osječko-baranjske županije ali sve se više javljaju i građani iz drugih susjednih županija, a mi kao največa humanitarna udruga u RH podmirujemo jedva potrebe svoga Grada Osijeka..

Da bi se i sami uvjerili o teškom životu naših sugrađana izašli smo na teren i posjetili smo gore navedene smačke obitelji tj. gđe. Mariju i Zorku te ih darivali sa skromnim donacijama i došli do spoznaje da samci u socijalnoj potrebi predstavljaju najranjiviju i najugroženiju skupinu naših sugrađana.
Sva uplakana i preplavljena osječajima zahvalnosti što smo je posjetili gđa. Zorka nam je ispričala svoju tužnu životnu pričui kako je obilazila i uvijek naišla na “ zatvorena “ vrata gradskih institucija što govori o njihovoj socijalnoj osjetljivosti ..prosudite sami!