POSJETA VODITELJICA PROJEKTA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST SA EKONOMSKOG FAKULTETA IZ ZAGREBA

Danas 06.06.2018. (srijeda ) Humanitarna udrugu „Rijeka ljubavi“ ponovno je ugostila naše gošće sa Ekonomskog fakulteta iz Zagreba voditeljice projekta Hrvatske zaklade za znanost „ Potencijali i prepreke razvoja socijalnih supermarketa u Srednjoj i Istočnoj Europi“ prof.dr.sc. Blaženka Knežević i mag. oec. Petra Škrobot.

Na sastanku su prezentirani prvi rezultati projekta koji su pri završetku, a u tijeku postupka objavljeni u znanstvenom časopisu u Poljskoj. Sam način rada nije istražen u dovoljnoj mjeri pogotovo u zemljama srednje i istočne Europe . Socijalne samoposluge temelje svoje djelovanje na volontiranju i donacijama, te ova tema zahtjeva multidisciplinarni pristup.

Bitno je dati ključne pretpostavke i prepreke razvoja socijalnih samoposluga.

Istraživački projekt ima 5 glavnih ciljeva:
(C1) Dati sustavan pregled postojeće situacije socijalnih samoposluga u Europi te opisati faze razvoja socijalnih samoposluga.
(C2) Objasniti socio-ekonomski utjecaj socijalnih samoposluga u Europi.
(C3) Sistematizirati i usporediti dobre prakse socijalnih samoposluga u Srednjoj i istočnoj Europi.
(C4) Objasniti postojeće probleme u strateškom i operacijskom menadžmentu u socijalnim supermarketima u Srednjoj i istočnoj Europi.
(C5) Identificirati i opisati ključne potencijale i prepreke razvoja socijalnih supermarketa u Srednjoj i istočnoj Europi.

Kao dobra poslovna praksa obrađena je i socijalna samoposluga “Rijeka ljubavi” Osijek .

Načelno je dogovoreno sudjelovanje na okruglom stolu koji će se održati na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 28. lipnja 2018. godine.
Tom događaju nazočit će uz predstavnike socijalnih samoposluga i predsjednica humanitarne udruge „Rijeka ljubavi“ Štefica Čučak.

U razgovoru bilo je riječi o stanju u Republici Hrvatskoj, te poboljšanju kvalitete života obitelji u socijalnoj potrebi, uz mnoštvo novih ideja i aktivnostima koje imamo u planu odraditi u budućnosti.

U Osijeku, 06.06.2018.
Predsjednica udruge: Štefica Čučak