POZIV GRAĐANIMA ZA SUDJELOVANJE „TJEDAN SOLIDARNOSTI ZA SOCIJALNU SAMOPOSLUGU VUKOVAR“ KOJI TRAJE TJEDAN DANA OD 11. DO 17. STUDENOG

Sve sugrađane naše lijepe domovine želimo potaknuti, senzibilizirati svekoliku javnost kako bi obilježili „Tjedan solidarnosti za socijalnu samoposlugu Vukovar“.
Molimo sve naše građane da se uključe u ovu plemenitu i iznad svega humanu akciju, da se povežemo u jedan lanac darivanja da se prikupe financijska sredstva, prehrambeni proizvodi, higijenske potrepštine i voće za napaćeni naš Vukovar i njene građane u potrebi.
Sve donacije koje nam pristignu do 17. studenoga 2019. biti će s popisom vrijednosti i imenima donatora predana 20. studenog 2019. u Vukovaru u 12:15 sati uz nazočnost medija.
Vukovar koji je proživio patnju, bol, neimaštinu i suze zaslužuje svaku ljubav i pažnju prema prelijepom, divnom gradu i građanima.
Otvorimo svoja srca, pokažimo svoju ljudskost i toplinu, pružimo svoje pune ruke ljubavi, topline i suosjećaja prema gradu heroju, gradu Vukovaru i njenim građanima koji to ama baš, baš sve zaslužuju.
Želimo zemlju bez gladi, zemlju mira, ljubavi i ljudskog dostojanstva uz obilje Božjeg blagoslova.

U Osijeku, 07.11.2019.
Predsjednica udruge: Štefica Čučak