POZIV OBRTNICIMA

Molimo naše obrtnike pekare da se uključe u humanitarni lanac dobrote koji su u mogućnosti ustupiti određenu količinu kruha kako bi naši korisnici u socijalnoj potrebi mogli u Vašoj pekari dobiti kruh prema Vašim mogućnostima.

U Osijeku,21.12.2017.
predsjednica udruge: Štefica Čučak